Нови данъци заради Брекзит и по-скъпа онлайн търговия

17.03.2021

Какво още ще се промени след Брекзит?

В следващия разговор ще обърнем внимание не само върху последиците върху бизнеса, но и за нас като крайни потребители.

Защо нарушаването на свободно движение на капитали ще излезе през нашия джоб, наприемер?  Какво остана извън споразумението?

По темата разговаряхме с Иван Въргулев – директор Непреки данъци в KPMG.