Биологични земеделски стопани произвеждат по устойчив начин локални храни

08.05.2021

Биологични земеделски стопани, които произвеждат по устойчив начин локални храни с къси вериги на доставка във ветринското село Белоградец.