Европейски съюз: История на мир и единство в кризите – част втора

17.05.2021

Миналата седмица в рубиката „Акценти“ ви разказахме за ранната история на Европейския съюз и процесите в българското общество, когато европейската общност засилва своето влияние, а България преживява комунизма. Днес вижте моменти от новото ни споделено минало, когато създаваме историята си като част от Европейския съюз и заедно подпомагаме развиващите се икономики да се справят с кризата.