Корпорациите: дължима грижа (Due Diligence)

27.09.2021

Принудителният труд засяга световната икономика не по-малко от последиците на пандемията. За съжаление той е в основата и на т.нар. съвременно робство.
Вижте как международното право въвежда закрила срещу полагане на принудителен труд и ограничава неговите последици.