Епизод 16: Как се промени средата на обучение в столично училище

22.05.2021

Всичко зависи от хората и от желанието им да предадат полезни знания и умения на децата, които учат с разбиране. Как това желание променя средата за обучение в едно столично училище, която съчетава най-добрите европейски практики и предизвикателствата на пандемията в собствена целодневна програма? Разказват Биляна Бонева и Милен Атанасов.