Национални вноски на държавите в бюджета на ЕС

14.01.2022

Комисията по бюджети в Европейския парламент обсъжда включването на нови източници на „собствени ресурси“ за бюджета на ЕС. Това са приходи от търговията с емисии и дял от корпоративен данък, който се основава на споразумение между Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Г-20 .

Какви обаче са традиционните собствени ресурси в бюджета на Европейския съюз и каква е националната вноска на България? Вижте във видеото.