Кризата в културния сектор, нейните корени и начин да излезем от нея

29.11.2021
snimka

Кризата в културния сектор, нейните корени и начин да излезем от
нея
В началото на 2020 година в България се появи един фактор, който се отрази не само на
начина на живот на хиляди хора, но и на много сектори. Един вирус предизвика
световна криза, на която е крайно време да се сложи край. Културата може би е
най-голямата ѝ жертва. Защото в един момент концертите, театрите, изложбите бяха
напълно изчезнали, а дори да се появиха отново тяхната дейност бе частично
ограничена. Както и в момента, заради условието за наличие на “зелен сертификат”, без
който културните събития се превръщат в мираж.
В едни трудни времена културата е нещото, което крепи хората. Изкуството от векове е
духовен спътник на хората, то вдъхновява и насочва. И ако културата е в криза, няма
как и обществото да не изпадне в такава. А кризата на духа е не по-малко опасна.
Паднат ли духом хората, това ще се отрази и на останалите обществени сектори.
Начин да се излезе от културната криза е организирането на максимално много
събития, които да популяризират културата. Разбира се, ще се наблегне на българските
творци, за да бъдат подпомогнати и за да може те да достигнат до повече хора. Като
гости могат да се поканят и чуждестранни артисти с цел постигане на по-голям мащаб.
По този начин ще се подпомогне още един сектор, върху който COVID-19 оказа
влияние – туризма.
Поради високата заболеваемост, строгите мерки и неподходящото време, събитията и
фестивалите е най-добре да се организират през летния сезон, за да бъдат на открито.
Дори до клубовете и концертните зали да има достъп, ограниченията са налице и
капацитетът им не е достатъчен. Друга причина лятото да е най- подходящото време за
организирането на един фестивал, концерт, голямо събитие като цяло е, защото за тях
се изисква дълга и внимателна организация. Да не забравяме, че това е сезонът за
пътувания, хората си вземат отпуск, ходят на почивки, които биха съчетали и с
интересно събитие.
Ще се поканят родни и чуждестранни популярни творци, като поглед ще се обърне и
към други артисти. За да се обхване цялата културна сфера, ще се наблегне не само на
музикалното изкуство. Ще бъдат подпомогнати и българи, които създават различни
продукти – от тениски и платнени торбички до различни храни. Така освен
туристическия бранш, ще се обхване и търговския сектор. Целта е да се обхванат
максимално много области, на които да се помогне, които да получат по-голяма
популярност и хората да научат, че в България могат да се организират успешни
събития. В този случай фестивали. А България е страна с фестивално минало и
виждаме как в настоящето се прави опит това да се продължи.
Различните щандове ще бъдат отворени както през деня, така и вечерта за публиката на
концертите. Възможни са и различни арт работилници, за да се покажат и българските
таланти в изобразителното изкуство. Дори и театрални ъгълчета. В програмата може да
се включи и детско съдържание, за да се привлекат и семейства с деца. На щандовете
могат да се представят български издателства, така ще се обхване и българската
литература. А в страната ни има изключителни писатели, чието творчество също
заслужава място в едно културно събитие. Ще се потърсят и спонсори.
Събитията могат да се организират не само край морето, но и в планинските райони, и
в отдалечените кътчета на страната, където по принцип няма много хора. Такива са
много градчета по поречието на река Дунав. Чрез предложението си целя да се
популяризира и творчеството, и богатството, което имаме като хора, живеещи в
България.
Дори в основата да е изходът от културната криза, чрез нея могат да се подпомогнат и
други сектори. Защото без култура едно общество не може да просъществува дълго, то
рискува да се изгуби. А без култура в живота си трудно можем да се върнем обратно.
Културният сектор е свързан с всички останали именно защото тя е в основата на всеки
народ. И затова трябва да я пазим, ценим, развиваме, да ѝ помогнем да излезе от
кризата, в която се намира.

Вяра Николова