Как Европа ще помага на децата в неравностойно положение – комисар Никола Шмит

24.03.2021

Необходимо е страните от ЕС да инвестират повече в образование, здравеопазване жилища и семейно подпомагане за най-малките с гаранция, че тези грижи ще достигнат по равно до всички деца. За това призова Европейският парламент след дебат по темата. Това е една от целите на нова програма – „Гаранция за детето“, която ще се грижи за децата от малцинствени групи, бежанци и бедни семейства. Евгения Атанасова разговаря по темата с еврокомисаря по заетостта и социалните права Никола Шмит.