Как ще се възстанови туризмът в Европа и мерките в Хърватия

02.04.2021

Туризмът е един от най-пострадалите браншове заради разпространението на коронавируса. ЕС предприема мерки за безопасен и координиран подход, за да може постепенно да се възстановят мобилността и свързаността, веднага щом здравната ситуация го позволява – да се подпомогне възстановяването на туризма и да се осигурят условия за по-устойчиво развитие на сектора. Разговор по тези въпроси с Виолета Станичич, ръководител ан Бюрото на Европейския парламент в Република Хърватия.

Европейският съюз търси общо решение, най-вече чрез своя План за възстановяване за да посрещне челно удара, който нанесе пандемията върху икономиката на ЕС, каза Виолета Станичич. Конкретните решения за всяка страна-членка след като получи, така да се каже, договорените средства – как ще бъдат разпределени, в каква посока, кой вид индустрия, коя част от стопанствата си ще подкрепят – това зависи от националните правителства. Хърватия получава 6,5 милиарда. Хърватското правителство обяви 6 сфери, в които приоритетно ще е разпределят тези средства. Сферата, в която ще отидат над 50% от средствата – единият от подприоритетите в тази област е туризмът, каза Виолета Станичич.