Какво знае Фейсбук за нас и как го използва? Разкритията на Франсис Хоуган пред ЕП

12.11.2021

В продължение на два часа и половина Франсис Хоугън говори пред евродепутатите за това как работи Фейсбук. Въпросите към нея засягаха проблеми от събирането на информация за потребителите, които ползват социалната мрежа през алгоритмите, с които се обработват данните за потребителите, до влиянието върху хората и от там върху демократичните процеси, не само в САЩ, но и в други държави. Тя обясни мотивите си даде гласност на вътрешните практики във Фейсбук защото според нея “почти никой извън фейсбук не знае какво става вътре във Фейсбук“.

Франсис Хоугън: Залогът тук касае много неща. Вие имате шанс, който се дава веднъж на цяло поколение да създадете нови правила за онлайн света. Социалните медии могат да са по-безопасни и по-приятни. Ако трябва да посоча две неща от моите разкрития, които да извлечете за себе си те трябва да бъдат: първо Фейсбук избира печалбата пред безопасността всеки ден. И без смели действия от страна на законодателите това ще продължи. Второто е, че Фейсбук е използвал способността си да скрие действителното поведение на платформата, довело да разпадането на нашата безопасност до неприемливо ниво. Ако на Фейсбук бъде позволено да продължи да работи на тъмно, в резултат ще видим само ескалация на трагедии. Реших да действам в момент на голям личен риск, защото вярвам, че все още имаме време да действаме. Но трябва да действаме сега.

Вижте още във видеото.