Какво знаем за влиянието на 5G технологията върху хората и природата?

04.06.2021

Все още няма достатъчно изследвания за това как се отразяват върху здравето на хората и околната среда мобилните комуникации от пето поколение на високи честоти – тези до 100 гигахерца. Това стана ясно по време на обсъждане в Европейския парламент. Панелът за научни изследвания на Европарламента представи две проучвания за влиянието на 5G мрежите върху здравето на хората и върху околната среда.

Политиката на Европейския парламент по отношение на здравето и околната среда трябва да бъде водена от научни данни и доказателства, каза в началото на обсъждането председателката на панела Ева Кайли, депутат от Гърция. Членовете на панела „Бъдещето на науката и технологиите“ дискутираха резултатите от изследвания как мобилните комуникации влияят върху здравето на хората и върху природата.

Ева Кайли – председател на панела „Бъдещето на науката и технологиите“: Явно има разединение в това отношение в науката. Някои смятат, че трябва да има повече научни изследвания за потенциалните негативни въздействия върху околната среда и също така и честотата на някои болести сред хората, включително рак и левкемия бяха споменати. И в тази светлина се въвеждат основни ограничения за ограничаване на изложението в максимални нива, които да не се надвишават.

Иво Христов – евродепутат от България, домакин на дебата: Вярвам, че обществените интереси и грижата за биоразнообразието и човешкото здраве трябва да бъдат водещи пред икономическите съображения. Убеден съм и че гражданите имат право на обективна научна оценка, която вместо да поляризира обществените настроенияда спомага за отсяване на истината от полуистината. Считам, че представянето на двете проучвания ще внесе доза разум в дебата около въвеждането на мрежите от пето поколение.

Това не е нова технология, а еволюция на съществуващите мобилни комуникации, припомни Фиорела Белподжи от института „Рамацини“. Тя представи изследване за влиянието на мобилните комуникации от пето поколение върху здравето на хората. По-специално са наблюдавани отражението върху репродуктивните способности и разпространението на раковите заболявания.

Фиорела Белподжи – ръководител на екипа от института „Рамацини“, Болоня, Италия: Ние интегрирахме резултатите от епидемиологичните проучвания, от експерименталните проучвания и събрахме наедно всички данни, като изводите ни са както следва… Сегашните честоти… и тук изхождаме от възможно най-качествените доказателства, които съществуват. В групата честоти от 450 до 6000 мегахерца можем да кажем, че тези честоти са вероятно канцерогенни за хората.

При втората група честоти от 24 до 100 гигахерца можем да кажем, че не са извършени адекватни изследвания. По отношение това – от гледна точка на рака. От гледна точка на репродуктивните проблеми и отражението върху развитието на децата, в групата от 450 до 6000 мегахерца може да се каже, че тези честоти вероятно засягат мъжете и евентуално засягат жените що се отнася до репродуктивната им функция. Също така те могат да имат евентуално отрицателно отражение върху развитието на ембрионите, на зародишите и на новородените, когато майките използват мобилни телефони по време на бременността. За по-високите честоти от 24 до 100 гигахерца, пак ще повторя, за нетермалните ефекти нямаме достатъчно изследване.

Изхождайки от резултатите от изследването Фиорела Белподжи предлага да бъдат разработени и политики за това:
– Да се избират такива технологии за мобилни комуникации, които позволяват да се намали излагането на радиочестотно и електромагнитно излъчване;
– Компаниите производители да произвеждат устройства, които в по-малка степен излагат хората на такова лъчение;
– Телефоните да се използват на разстояние от тялото или да стоят на разстояние от тялото;
– Да се ограничи излагането на лъчение на „фиксирани места“ – работното място, домовете, обществени сгради и др.;
– Необходими са проучвания в различни сфери – от лекари, физици, химици и да се събират доказателства „на много фронтове“.

Резултати от изследването за въздействие върху дивата природа, флора и фауна на безжичната комуникация с мрежи от пето поколение представи проф. Арно Тиленс от университета в Гент, Белгия.

На основата на наличната литература и проведени досега изследвания са обобщени 4 варианта политики за опазване на околната среда при въздействие на мобилните комуникации от пето поколение.

Проф. Арно Тиленс – ръководител на екипа от университета в Гент, Белгия: И така, първи вариант за политиката е да се финансира научно изследване в областта на въздействие върху околната среда на изложението на електромагнитни и радиочестотни полета. Защо? Защото в момента се разглеждат само биологичните ефекти върху човешкото здраве и изцяло са извън темата останалите като например животни, растения, гъби, то тогава ако искаме да ги обхванем, трябва да има изследване и върху тях. Втори вариант за политиката е да се извършат систематични марки като се мониторират изложенията на дивите животни и дивата природа. Защо? Защото в момент няма достатъчно научни изследвания затова не се знае какъв е ефектът. Третият вариант на политиката е свързан с мониторинг и наблюдение на антените за базови станции. Както казах, изложението на дивата природа е най-вече от страна на антените и базовите станции, които в момента са качени на високи кули или сгради, за да предоставят голяма свързаност. Вдясно виждате как изглежда една такава антена за 5G – много малки антени всъщност. Тези малки кръгчета се контролират със сините кабели, които виждате отдолу. И накрая последният вариант, който предлагам на политиката, той е да се разгледа експозициите, изложението близо до базовите станции. Има литература, че във всички изследвания е показано, че изложението е най-високо близо до антените. Виждате вдясно въздействието и попиването на полето в една пчела в таблицата вляво и е ясно, че най-силно е близо до антената. Това важи за всички организми.

Автор: Валери Маринов