Нова стратегия на ЕС за опазване на биоразнообразието с хоризонт до 2030 г.

10.06.2021

Европейският парламент прие с голямо мнозинство резолюция за стратегията на общността за биологичното разнообразие. Тя е с хоризонт до 2030 г., а основна цел е да осигурим полагащото се място на природата в напия живот. Какво на практика означава това и дали е изпълнимо коментира Румяна Иванова, директор на Българска фондация „Биоразнообразие“.