Положението на жените в Европа по време на пандемия

05.03.2021

В навечерието на 8 март Европейският парламент постави на дневен ред проблемите на жените през последната година, белязана от Ковид-пандемията. Овластяването на жените, постигане на равноправие с мъжете както в заплащането на труда така и във възможностите за реализация, а също така споделяне на грижата за дома – това са част от проблемите, обсъдени на онлайн семинар и на среща в Европейския парламент, инициирана от Комисията за правата на жените и равноправието.