Постижима ли е климатичната неутралност в Европа до 2050 година?

24.06.2021

С голямо мнозинство ЕП одобри закона за климата. Той превръща в обвързващо задължение за държавите от общността политическия ангажимент на пакта за климатична неутралност до 2050 г.

Научните данни сочат, че мръсният въздух остава най-голямата заплаха за здравето на eвропейците. Той е причина за смъртта на над 400 000 души за година, като 17% от всички случаи на рак на белия дроб и 12% от инфарктите са свързани с нивото на фини прахови частици.

Вижте във видеото още подбронсти за последното проучване на Европейската агенция за околната среда в 320 европейски градове от Франсоа Уакенхут – началник отдел „Чист въздух“ в Генерална дирекция „Околна среда“ на ЕК, и Хави Лопес – член на Европейския парламент, докладчик за качеството на атмосферния въздух.