Работа на институциите по време на корона кризата

18.05.2021

Само здравният статус на обществата ли пострада от епидемията Covid-19 или пък потърпевша е и демокрацията в Европа… На този въпрос търси отговор Центъра за изследване на европейската политика, водеща неправителствена организация, базирана в Брюксел. Коментар на София Русчак.

93% от държавите в Европа са смятат за демократични. Но знаем, че напоследък демокрацията в някои от държавите намалява поради въздействието на популистките партии и някои действия на правителствата. Пандемията от Ковид засили тези тенденции, каза София Русчак. Мерките, които правителствата трябваше да предприемат, за да се справят с пандемията – ограничаване на свободата на хората, на гражданите е нещо безпрецедентно. Има се предвид правото на движение, правото на събиране, правото на изказване. Парламентите преминаха към нов начин на работа. Те спазват своите вътрешни процедури, но големият проблем е свързан с вземането на решения. Парламентите просто биваха информирани за онова, което е предвидено, за да се ограничи вируса. В законодателната власт и демократичните процедури има празноти. Има тенденция, която се наблюдава по време на кризи, най-общо, – а именно, правителствата стават твърде силни. Изпълнителната власт застава в центъра на събитията. Това нонякога е необходимо и такъв е случаят и с КОВИД. Затова често пъти правителствата, както е и при тази криза, управляват с укази. За разлика от стандартната процедура, при тази процедура няма нужда от парламент. Всички права са в ръцете на правителството. Това са мерки, които се предприемат при закрити врати, не в процедура в парламента. Това може да изисква удължаване на извънредното положение и е опасно за демокрацията.

Вижте целия разговор във видеото.