За насилието върху жени – в Международния ден за борба с проблема

25.11.2021

Европейският парламент проведе дебат за насилието срещу жените – поводът е днешният международен ден, посветен на проблема. Депутатите за пореден път призоваха държавите, които не са ратифицирали Истанбулската конвенция, да направят това – България, Унгария, Чехия, Словакия, Латвия и Литва. Европейската комисия също смята приемането на Истанбулксата конвенция от всички страни членки за основна цел. През януари Брюксел ще предложи нови мерки, свързани с предотвратяването и борбата с насилието срещу жени и домашното насилие.

Къде стои България в този контекст – разговор с Надя Кожухарова от фондация „Анимус“.