Зелената сделка – предизвикателства и възможности за Европа и света

28.05.2021

Европейската зелена сделка или как да превърнем предизвикателствата на климатичните промени и заплахите за особната среда в нови възможности. Къде е България – коментар на политолога Иван-Асен Иванов.

Зелената сделка“ е най-амбициозният план на ЕС за постиганена неговите климатични цели. Това е изключително широкомащабен и всеобхватен подход с дългосрочен план за действие, чрез който до 2050 година да се най-голямата цел за Евросъюза – абсолютна климатична неутралност. Предстои да се постигне нещо изключително трудно, но в същото време то е неизбежно, защото в основата на „Зелената сделка“ стои разбирането на Съюза, че климатичните изменения, които ние през последните години наричаме вече климатична криза, са до такава степен опасни за начина на живот на обществата ни, че ако ние не предприемем крути мерки за да се справим с тях, деструктивният ефект, който те ще имат за обществата ни през следващите години ще бъде дотолкова голям, че ние практически може да се окажем в ситуация, в която вече сме изпуснали възможността за полезно действие и нямаме какво да направим, а този ефект ще бъде в рамките на опустошаване на нашите икономики, каза Иван-Асен Иванов. Сроковете са разделени на две основни големи схеми. Те са от настоящия момент или от една година по-рано, когато всъщност самата сделка беше представена, до 2030 година. Целта е 55 % намаляване на емисиите въглероден диоксид, които Съюзът произвежда. И следващата цел е до 2050 година – за запълване, за неутрализиране на ефекта на Съюза и неговите икономики върху климата.

Вижте целия разговор във видеото.